Search
× Search

รายการวันนี้มีเหตุนานาสาระกับวัฒนธรรมและศิลปะ

รายการวันนี้มีเหตุนานาสาระกับวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นรายการนำเสนอความหลากหลายในศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี และเอกลักษณ์ของชุมชน ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดตามชม รายการวันนี้มีเหตุนานาสาระกับวัฒนธรรมและศิลปะ ได้ทาง
Faacebook : https://www.facebook.com/icaswuth
Youtube : https://www.youtube.com/@icaswu

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top