Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ

ข่าวหน่วยงาน

เสื้อฟุตบอลที่เป็นมากกว่าเสื้อฟุตบอล
aekmongkol
/ Categories: บทความ

เสื้อฟุตบอลที่เป็นมากกว่าเสื้อฟุตบอล

บทความโดย คมชาญ ชาวเรือหัก นิสิตฝึกงาน ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การแต่งกายของแต่ละพื้นที่นั้นอาจจำแนกได้ด้วยเรื่องของศาสนา ความเชื่อ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นในแต่ละพื้นที่จะมีความเฉพาะตัวเรื่องเครื่องแต่งกายอย่างเป็นเอกลักษณ์ทำให้เกิดความโดดเด่นต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก จนวิวัฒนาการทางเครื่องแต่งกายที่ได้รับความนิยม
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : เสื้อฟุตบอลที่เป็นมากกว่าเสื้อฟุตบอล

Previous Article ภาพกิจกรรมถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Next Article นิทรรศการออนไลน์ ครูสุดใจ...ครูผู้ให้
Print
220

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top