Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ

รายการวันนี้มีเหตุ นานาสาระกับวัฒนธรรมและศิลปะ

          รายการวันนี้มีเหตุ นานาสาระกับวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นรายการที่นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย ส่งเสริมความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมกระแสหลักและกระแสรอง โดยมีเนื้อหาที่ทันกระแสสังคม

ติดตามชม รายการวันนี้มีเหตุ นานาสาระกับวัฒนธรรมและศิลปะ ผ่านช่องทาง
Faacebook : https://www.facebook.com/icaswuth
Youtube : https://www.youtube.com/@icaswu

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top