หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์    |    ข่าวศิลปวัฒนธรรม

10
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปมหาวิทยาลัยศรีน...
10 พ.ย. 2563
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.4-ม.6 หรือระดับปวช. ...

อ่านต่อ
09
E-Exhibition นิทรรศการออนไลน์ 72 ปี ...
9 เม.ย. 2564
                              มหาวิทยาลัยศ...

อ่านต่อ
24
E-Exhibition นิทรรศการออนไลน์ ของรัก...
24 ก.พ. 2564
ความเครียดทำให้คุณตื้อตันอยู่หรือเปล่า.....ลองหางานอดิเรกทำดูสิ ...

อ่านต่อ
08
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนคริน...
8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนคริน...

อ่านต่อวิชาการและงานวิจัย

 

ebookเอกสารสถาบัน

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (43) กรกฎาคม - ธ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (42) มกราคม - มิถ


อ่านทั้งหมด

วิดีโอ และ ภาพกิจกรรม
ของสถาบัน


ดูทั้งหมด