หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์    |    ข่าวศิลปวัฒนธรรม

25
นายกรัฐมลตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ...
25 มี.ค. 2563
นายกรัฐมลตรี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย. 2563 เมื่อเวลา 14.40 น. พลเอก ประ...

อ่านต่อ
25
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินู...
25 มี.ค. 2563
มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูประถัมภ์ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ...

อ่านต่อ
25
ในหลวง พระราชินี พระราชทานสิ่งของ แก...
25 มี.ค. 2563
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีทรงห่วงใยพสกนิกรในทุกเรื่อง และไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด หากที่ใดประช...

อ่านต่อ
08
โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนคริน...
8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน เข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนคริน...

อ่านต่อ
17
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา และ ชมนิทรรศ...
17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม พบกับ เครื่องแต่งกายผ้าไทยประยุกต์ ออกแบบโดย อาจารย์...

อ่านต่อ
01
ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เสริมสร้างแ...
1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”  ในโครงการเสริมสร้างแรงบั...

อ่านต่อวิชาการและงานวิจัย

 

ebookเอกสารสถาบัน

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (40) มกราคม - มิถ

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (41) กรกฎาคม - ธัน


อ่านทั้งหมด

วิดีโอ และ ภาพกิจกรรม
ของสถาบัน


ดูทั้งหมด