Search
× Search
Menu
 1. หน้าแรก
 2. เกี่ยวกับเรา
 3. ข่าวสาร
 4. ระบบสารสนเทศ
 5. บริการ
 6. ติดต่อ

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว

          ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวัตถุภูมิปัญญา นิทรรศการและโครงการเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาและให้บริการแก่สาธารณชน โดยเน้น ภูมิปัญญาไทย 9 ด้านคือ ภูมิปัญญาการศึกษาไทย การเกษตรไทย แพทย์แผนไทย ศิลปกรรมไทยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย อาหารไทย กีฬาและการละเล่นไทย ภาษาไทย งานช่างไทย ซึ่งภูมิปัญญาทั้ง 9 ด้านถือเป็นภูมิปัญญาของคนทั้งประเทศ

image
image
image
ขั้นตอนขอใช้บริการ
สำหรับการจองหน่วยงานภายนอก
 • จองออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ก สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ติดต่อด้วยตนเองที่ ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
สำหรับการจองหน่วยงานภายใน
 • บุคลากร และนิสิตสามารถติดต่อได้ที่  ชั้น 2 อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)

ช่องทางการติดต่อ
 • โทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 12064 (คุณธนากร)
 • โทรสาร 02 261 2096
 • Facebook : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : https://www.facebook.com/icaswuth

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top