Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ
image

นิทรรศการออนไลน์
ย้อนวันวาน ศรีนครินทร

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการจัดโครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะสังคมศาสตร์ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีการจัดกิจกรรมเสวนาและประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง ภาพเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญหรืออาคารสถานที่ในอดีต ของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมีอายุครบ ๗๕ ปี

image
ภาพการจัดโครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รวบรวมวีดิทัศน์ช่วงเสวนาชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิทรรศการภาพถ่ายในวันวาน ที่หลายภาพเป็นภาพที่น่าจดจำ ภาพหายาก นำเสนอมุมมองในอดีตให้คนรุ่นหลังได้มองย้อนเห็นอดีตผ่านทางภาพถ่าย และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพถ่ายเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้กับคนรุ่นต่อไปว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังคงเป็น “มหาวิทยาลัยที่เป็นศรีสง่าแก่มหานคร” ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอผ่านรูปแบบออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น Spatial เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าถึงและรับชมนิทรรศการได้โดยไม่มีการจำกัดเวลาและสถานที่ สามารถเลือกรับชมวีดิทัศน์และนิทรรศการออนไลน์ผ่านลิงก์ทางด้านล่างได้เลย

เสวนาช่วงที่ ๑ “ย้อนวันวาน ศรีนครินทร”

👤วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์หวน พินธุพันธุ์ 
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

👤รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา
อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

👤ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป เล้ารัตนอารีย์
อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

👤ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลับพลึง คงชนะ
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เสวนาช่วงที่ ๒ “หอจดหมายเหตุ มศว กับประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย

👤วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง 
อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

👤วิทยากรโดย นายปยุต ถิระสาโรช
อดีตนักหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

👤ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์
หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิทรรศการออนไลน์ ย้อนวันวาน ศรีนครินทร

image
ภาพตัวอย่างในนิทรรศการออนไลน์บนแอพพลิเคชั่น Spatial

สามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์
ย้อนวันวาน ศรีนครินทร

บนแอปพลิเคชั่น Spatial ได้ที่ ลิงก์นี้

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับชมนิทรรศการออนไลน์บนมือถือ ด้วยแอปพลิเคชั่น Spatial

IOS : https://apps.apple.com/

Android : https://play.google.com/


จัดทำโดย

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top