Search
× Search
image

นิทรรศการออนไลน์ 3D
ชุดจินตนาการจากธรรมชาติ

มาเสพงานศิลป์ในนิทรรศการออนไลน์ครั้งใหม่ภายใต้ชื่อ “จินตนาการจากธรรมชาติ” โดย ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกแบบจำลองหอนิทรรศการ g23 ออกมาในรูปแบบสามมิติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้หลงใหลการสะบัดแปรงสีน้ำวาดลวดลาย ครั้งนี้อาจารย์จักรพงษ์ได้นำผลงานศิลปะที่ได้วาดตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ในชื่อชุด “จินตนาการจากธรรมชาติ” ซึ่งแต่ละภาพล้วนเกิดการความแปลกทั้งเรื่องมุมมอง เรื่องวิธีการในการสื่อสารความหมายของคอนเซปต์ภาพต่างๆ

ทำไมต้อง “จินตนาการจากธรรมชาติ”

จริงๆ แล้วมนุษย์มีธรรมชาติอยู่ในใจ ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งกระตุ้น เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีๆ ให้เรา เพียงแต่ภาพธรรมชาติของอาจารย์จักรพงษ์เป็นธรรมชาติใหม่ที่เกิดจากจินตนาการ มีลักษณะเฉพาะ ผู้ชมมีเสรีภาพในการชื่นชมหรือตีความ หรือจะเกิดการกระตุ้นจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
เสน่ห์ภาพสีน้ำที่ชวนหลงใหล ความงามใน “จินตนาการจากธรรมชาติ”

คือการปรับเปลี่ยนธรรมชาติโดยการลดสกัดตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติให้เหลือเพียงรูปทรงอย่างง่าย ให้ความสำคัญกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น้ำหนักอ่อนแก่แต่มีเอกภาพ ภาพทิวทัศน์จะเป็นมุมกว้าง จัดวางองค์ประกอบให้ดูแปลกตา ใช้รูปทรงเท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงเรื่องราวในภาพ ใช้สีเพื่อสื่อถึงความรู้สึกของความกลมกลืน ความตัดกันและบรรยากาศตามจินตนาการ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักมองหาความงามที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน

image
ภาพจากสมุดวาดภาพของผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

“จินตนาการจากธรรมชาติ” จึงเป็นผลงานจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมผ่านประสบการณ์ตรงกับการประยุกต์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอความงามสไตล์ของ ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ขอให้คุณผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในจินตนาการของอาจารย์จักรพงษ์เลยค่า...


image

คำแนะนำ

ควรเปิดโปรแกรมนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความลื่นไหลและเพิ่มอรรถรสในการรับชมนิทรรศการ

คลิกเพื่อรับชมนิทรรศการ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12055, 15306
โทรสาร : 02-261-2096

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top