Search
× Search
Menu
  1. หน้าแรก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ข่าวสาร
  4. ระบบสารสนเทศ
  5. บริการ
  6. ติดต่อ
image

นิทรรศการออนไลน์ 3D
ชุดจินตนาการจากธรรมชาติ

          มาเสพงานศิลป์ในนิทรรศการออนไลน์ครั้งใหม่ภายใต้ชื่อ “จินตนาการจากธรรมชาติ” โดย ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จำลองหอนิทรรศการ g23 ในรูปแบบสามมิติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้หลงใหลการสะบัดแปรงสีน้ำวาดลวดลาย ครั้งนี้อาจารย์จักรพงษ์ได้นำผลงานศิลปะที่ได้วาดตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ในชื่อชุด “จินตนาการจากธรรมชาติ” ซึ่งแต่ละภาพล้วนเกิดการความแปลกทั้งเรื่องมุมมอง เรื่องวิธีการในการสื่อสารความหมายของคอนเซปต์ภาพต่างๆ

ทำไมต้อง “จินตนาการจากธรรมชาติ”

          จริงๆ แล้วมนุษย์มีธรรมชาติอยู่ในใจ ธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ เป็นสิ่งกระตุ้น เป็นสิ่งที่สร้างความรู้สึกดีๆ ให้เรา เพียงแต่ภาพธรรมชาติของอาจารย์จักรพงษ์เป็นธรรมชาติใหม่ที่เกิดจากจินตนาการ มีลักษณะเฉพาะ ผู้ชมมีเสรีภาพในการชื่นชมหรือตีความ หรือจะเกิดการกระตุ้นจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
เสน่ห์ภาพสีน้ำที่ชวนหลงใหล ความงามใน “จินตนาการจากธรรมชาติ”

          คือการปรับเปลี่ยนธรรมชาติโดยการลดสกัดตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติให้เหลือเพียงรูปทรงอย่างง่าย ให้ความสำคัญกับเส้น สี รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น้ำหนักอ่อนแก่แต่มีเอกภาพ ภาพทิวทัศน์จะเป็นมุมกว้าง จัดวางองค์ประกอบให้ดูแปลกตา ใช้รูปทรงเท่าที่จำเป็นเพื่อแสดงเรื่องราวในภาพ ใช้สีเพื่อสื่อถึงความรู้สึกของความกลมกลืน ความตัดกันและบรรยากาศตามจินตนาการ เพราะธรรมชาติของมนุษย์มักมองหาความงามที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน

image
ภาพจากสมุดวาดภาพของผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า

          “จินตนาการจากธรรมชาติ” จึงเป็นผลงานจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมผ่านประสบการณ์ตรงกับการประยุกต์ความรู้จากแนวคิดทฤษฎีเพื่อสร้างสรรค์และนำเสนอความงามสไตล์ของ ผศ.ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ขอให้คุณผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติในจินตนาการของอาจารย์จักรพงษ์เลยค่า...


image

คำแนะนำ

ควรเปิดโปรแกรมนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความลื่นไหลและเพิ่มอรรถรสในการรับชมนิทรรศการ

คลิกเพื่อรับชมนิทรรศการ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาคารหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (อาคาร 3)
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2649 5000 ต่อ 12065, 15306
โทรสาร : 0 2261 2096
อีเมล : icaswu@gmail.com

Terms Of UsePrivacy Statement© 2023 Copyright ICASWU
Back To Top