การประกันคุณภาพ หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ ข่าว วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

การประกันคุณภาพ

3 1

รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6 2564
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 2564
รายงานการประชุมครั้งที่3.2559
รายงานการประชุมครั้งที่ 2.2559
รายงานการประชุมครั้งที่7.2558
รายงานการประชุมครั้งที่6.2558
รายงานการประชุมครั้งที่5.2558
งานการประชุม ครั้งที่ 3/2557
งานการประชุม ครั้งที่ 2/2557
งานการประชุม ครั้งที่ 1/2557
งานการประชุม ครั้งที่ 9/2556
งานการประชุม ครั้งที่ 8/2556
งานการประชุม ครั้งที่ 7/2556
งานการประชุม ครั้งที่ 6/2556
งานการประชุม ครั้งที่ 5/2556
งานการประชุม ครั้งที่ 4/2556
งานประชุมเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2556
งานประชุมเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2556
งานประชุมเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2556
งานประชุมเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2555
งานประชุมเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 10/2555
งานประชุมเดือนตุลาคม ครั้งที่ 9/2555
งานประชุมเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2555
งานประชุมเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 7/2555
งานประชุมเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 6/2555
งานประชุมเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2555
แผน
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันฯ
งานประกันคุณภาพ
งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
การจัดการความรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
แบบฟอร์มเอกสาร
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
   
Employee Self Services Srinakharinwirot University