“เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง”

28 ธ.ค. 2558

โครงการวันเด็ก ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ?เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย โตไปไม่โกง?ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559พบซุ้มกิจกรรมมอบความรู้ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมแจกของรางวัล จากกว่า 50 หน่วยงานของ มศว ขบวนพาเหรด สนุกสนานกับเครื่องเล่น การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ จับสลากของรางวัลมากมายบนเวที *กำหนดการ จาก http://news.swu.ac.th/doc/2600224503.pdf  - 07.00 น. เปิดให้ลงทะเบียน- 09.00 ? 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่มตลอดงานและพร้อมซุ้มโอทอปจังหวัดนครนายก-กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *ผังจัดงานกรุณาดาวน์โหลดไฟล์แนบใต้ภาพ*  คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ