พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

30 พ.ย. 2558

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  *ดาวน์โหลดกำหนดการใต้ภาพหมายเหตุ     - เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดไทย      ชุดไทยประยุกต์ หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย-  บุคลกรที่มาร่วมในงานแต่งกายด้วยชุดไทย หรือผ้าไทย ๑๐๐ ท่านแรกจะได้ถ่ายภาพและ     รับภาพสี จำนวน ๑ ภาพหลังจากเสร็จพิธีการ- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างจัดกิจกรรม- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ