พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2558

7 ต.ค. 2558

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2558 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดชลประทานรังสฤกษดิ์ พระอารามหลวง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 (แรม 5 ค่ำ เดือน 11)มหาวิทยาลัยขอเชิญท่านและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ด้วยการร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา และเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยรวบรวมเงินทำบุญส่งทางธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีนครินทรวิโรฒ ในนาม ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6 ชื่อบัญชี บริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว ภายในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมถวายวัดชลประทานรังสฤษดิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2258-0310

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ