ขอเชิญร่วมพิธีเปิดมหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย

15 ก.ค. 2558

โครงการจัดนิทรรศการ ?ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาสุนทรียะ : มหกรรมผลงานสีน้ำแห่งประเทศไทย  (Thailand Watercolors Exhibition) พิธีเปิด 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ลงทะเบียน ณ หอนิทรรศการ g23 มศว ประสานมิตร เป็นการรวมผลงานสีน้ำใหม่และภาคภูมิใจ ของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นครู ศิลปินมืออาชีพ และศิลปินจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สอบถามรายละเอียด 02-261-2096 รายชื่อศิลปินติดตามได้ที่ CLICK! Facebook Art Gallery g23

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ