บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

15 ก.ค. 2558

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน -15 พฤษภาคม 2558 ยอดบริจาคเงินทั้งสิ้น 6,007 บาท ถ้วน สถาบันฯได้โอนเงินสมทบเข้าบัญชีบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวของสภากาชาดไทยแล้วชื่อบัญชี : สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติเลขที่ : 001-1-34567-0ประเภท : กระแสรายวันธนาคาร : กสิกรไทย

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ