หอศิลป์ g23 ขอเชิญชมนิทรรศการ “ ของรัก ”

10 มี.ค. 2558

หอศิลป์ g23 ขอเชิญชมนิทรรศการ ผลงานสะสมศิลปะและของเล่น ? ของรัก ?วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เปิดนิทรรศการ 15.30 น.จัดแสดงผลงาน 20 มี.ค.-31พ.ค. 2558วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.ณ หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชั้น 2 อาคาร นวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-261-2096 และ facebook ที่ Art Gallery g23ของรัก จาก 16 นักสะสม1.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ2.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย3. ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ4. ผศ.อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์5. ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย6. ผศ.ดร. กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์7. อ.ถนอม ชาภักดี8. อ.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์9. อ.สุชาติ ทองสิมา10.รศ.ดร.วรลัญจน์ บุญยสุรัตน์11.ผศ.กันต์ พูนพิพัฒน์12.ผศ.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ13.ธีรภัทร โดมดอกฟ้า ( โดมมาเวล แฟนพันธุ์แท้ )14.สัญชัย ธรรมศาสตร์สิทธิ์ ( เอก เฟอรารี่ )15.ศ.สุรพล วิรุฬห์รักษ์16.อ.ประสาทพร กออวยชัย

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ