การแข่งขันเดินวิ่ง SWU Mini Marathon 2015

9 มี.ค. 2558

การแข่งขันเดินวิ่ง SWU Mini Marathon 2015โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบกำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558สถานที่จัดการแข่งขันณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกประเภทการแข่งขันเดิน/วิ่งเพื่อสุขภาพ 1.5 กิโลเมตรวิ่งมินิมาราธอน 5 กิโลเมตรค่าสมัครนักเรียน นิสิต/นักศึกษา 100 บาทบุคคลทั่วไป 200 บาทดูรายละเอียดได้ที่http://news.swu.ac.th/doc/10000223095.doc  

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ