ขอเชิญร่วมงานและมอบของขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

6 ม.ค. 2558

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญร่วมกิจกรรมและร่วมมอบของขวัญ วันเด็ก มศว ประจำปี 2558?เทศกาลวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รักษ์ไทย รักษ์โลก?วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 8.30-13.30ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ภายใน 15651โทรศัพท์ /โทรสาร 02-261-2096ภายในงานพบกิจกรรม ขบวนพาเหรด ซุ้มกิจกรรมรักษ์ไทย-รักษ์โลก ลิเก การแสดงจากนักร้อง นักแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีสากล การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายก การมอบของขวัญ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่มและ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครนายก**8.30 น.ขบวนพาเหรดเคลื่อนจากอาคารกองอำนวยการไปยัง เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย**09.10 น. พิธีเปิดงานโครงการวันเด็ก ประจำปี 2558 ?เทศกาลวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รักษ์ไทย รักษ์โลก?โดย ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ **หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดผังซุ้มกิจกรรมได้จากใต้ภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ