มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ

11 พ.ย. 2557

กำหนดการโครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษาวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ณ บริเวณอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  **สามารถดาวน์โหลดกำหนดการใต้ภาพ  หมายเหตุ                       - เชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดไทยประยุกต์ หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย-  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างจัดกิจกรรม-  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ