หอจดหมายเหตุ มศว ขอเชิญเลือกศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศ

7 ต.ค. 2557

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเสนอประวัติและผลงานของศิษย์เก่าที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อจารึกในหอเกียรติยศจากใต้ภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๒ ๒๖๑ ๒๐๙๖ และโทรภายใน ๑๕๖๕๑, ๑๕๖๒๕  e-mail: camppcz@hotmail.com (ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗) คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ

ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผั...

7 ก.ค. 2560
ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีว