ขอเชิญร่วมกิจกรรม ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557

18 มิ.ย. 2557

หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมกิจกรรม ชุมนุมช่างวรรณกรรมประจำปี 2557 กิจกรรมที่ 3 ของนิทรรศการ โลกศิลปะของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ก่อนเวลาลับหาย IN SEACH OF LOST MEMORIESศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง21 มิถุนายน 2557 เวลา 11.00-18.00 น. พบการ สังสรรค์สนทนา จากเพื่อนพ้องแห่งวันวาร ถึงเพื่อนพ้องแห่งวันนี้ แลกเปลี่ยนความจำได้ ผ่านตัวแทน พระจันทร์เสี้ยว หนุ่มเหน้าสาวสวย ศิลปะวรรณลักษณ์ สองแปด พระจันทร์เสี้ยวการละคร ใบไม้ป่า บุ๊คไวรัส ช่อการะเกด ฯลฯอ่านบทกวี ฉายหนังทดลอง และ เปิดตัวหนังสือฉลองอายุ 69 ปีของศิลปินสอบถามรายละเอียด หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรีโทรศัพท์ 02-261-2096 กำหนดการ11.00 น. ลงทะเบียนรับสูจิบัตร ชมภาพเขียน"ก่อนเวลาลับหาย"จำนวน 193 ชิ้น ในรูปแบบและเนื้อหาต่างๆ13.30 น. อ่านบทกวี โดย ศิวกานต์ ปทุมสูตร ชมัยภร บางคมบาง สิทธิธรรม โรหิตะสุข โกสินทร์ ขาวงาม เรวัตร พันธ์ุพิพัฒน์ ศักดิ์สิริ มีสมสืบ "ศรีดาวเรือง" สุชาติ สวัสดิ์ศรี14.30 น. แลกเปลี่ยน"ความจำได้" -จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่เทพศิริ สุขโสภา เล่า "พระจันทร์เสี้ยว"นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ และ อำนาจ เย็นสบาย เล่า "ศิลปะและวรรณลักขณ์"สุชาติ สวัสดิ์ศรี เล่า "โลกหนังสือ-ช่อการะเกด"รุ่นใหม่-แล้วแต่"ตัวแทน"ที่มาร่วมงาน16.00 น.แนะนำหนังสือ "วรรณกรรมแตกกิ่ง" และ "โมงยามที่งามที่สุด"เปิดตัวหนังสือและแผ่นดีวีดี "ห้องเสน่หา" ต้อนรับอายุ 69 ของผู้สร้าง17.00 น.ประกาศการคืนชีพของนิตยสาร "ช่อการะเกด" ยุคที่ 417.30 น.อ่าน"ความเงียบ"ไว้อาลัยความเงียบ ความหวัง และความใฝ่ฝัน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก18.00 น. ปิดงาน

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ