31 พ.ค. 2557 ขอเชิญร่วมงาน ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี

26 พ.ค. 2557

หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มศว ขอเชิญร่วมงาน ปาฐกถา เมื่อนักเขียนวาดรูป โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง31 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยอาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการจิตรกรรมและหนังทดลอง ครั้งที่ 7โลกศิลปะ ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรีก่อนเวลาลับหายสอบถามรายละเอียด 02-261-2096 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ