แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3

12 พ.ค. 2557

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอเชิญร่วมงาน แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 3ฟรี! บริการให้คำปรึกษา การออกแบบ การตัดเย็บ การเลือกผ้าไทยสวมใส่ให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย อาทิอภิชัย สภาวสุภานุพงศ์ รัตนโชติยอดสน วรสิงห์อำไพนาถ กิจส่งเสริมธนวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 นี้ 8.30-16.30 น.ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีโดยสามารถเลือกช่วงเวลาเข้ารับคำปรึกษาได้ตามสะดวกดังนี้09.00 - 10.00 น. 10.30 - 11.30 น. 13.00 - 14.30 น. 15.45 - 16.30 น.* จำหน่ายผ้าไทยในงานสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15625 โทรสาร 02-261-2096

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ