วันศรีนครินทรวิโรฒ

21 เม.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดงาน ?วันศรีนครินทรวิโรฒ? ๒๕๕๗  วันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง   และสิ่งของเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี และลาน SWUNIPLEX และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น   มาลากุล และรูปปั้นหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณูปการบุคคลของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดการ งาน ?วันศรีนครินทรวิโรฒ? 2557วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 255707.00-08.00 น. - ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๖๖ รูป  ณ โถงชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม :  ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี08.00-09.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์  ๖๖ รูป  ณ บริเวณลาน SWUNIPLEX  หน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี 09.00-10.30 น. - พิธีวางพานพุ่มดอกไม้  ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประกาศตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง*และขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แต่งกายด้วยชุดไทยพระราชนิยม หรือชุดไทยประยุกต์ นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตสุภาพ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ