โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

21 มี.ค. 2557

ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ และผู้สนใจเข้าร่วม โครงการศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ฟรีพบกับการเสวนา เรื่อง ?บทบาทของครูนาฏศิลป์ในประชาคมอาเซียน?การปฏิบัติการนาฏศิลป์อินเดีย อินโดนีเซีย และ ไทยชมการแสดงนาฏศิลป์อาเซียนวิทยากร  อ.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2554 สาขานาฏศิลป์-ละคร อ.ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม วิจิตรศิลป์ อ.สุวีนาฎ สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ประเทศอินเดียอ.เฉลิมพล จันทรโชติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ประเทศอินโดนีเซีย วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสอบถามรายละเอียด-สำรองที่นั่งได้ที่ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-261-2096 02-649-5000 ต่อ 15651 โทรสาร 02-2612096  และ facebook สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดาวน์โหลดกำหนดการใต้ภาพ       คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ