การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน : เสียงแห่งธรรม

24 ก.พ. 2557

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชมโครงการปฏิบัติตนตามแนววิถีพุทธเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมที่ยั่งยืน?การแสดงส่งเสริมศาสนาเพื่อเด็กและเยาวชน : เสียงแห่งธรรม?  จัดแสดง ตั้งแต่เวลา 17.30 น.ในวันพุธที่ 5 และ  ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ในวันพฤหสบดีที่  6  มีนาคม  2557ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1  ชั้น 4อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี  ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรพบกับการแสดงขับร้องประสานเสียงจากวง SWU Chorusการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยการแสดงขับร้องเพลงจากศิลปินและนักแสดงชื่อดังเข้าชมฟรี รับบัตรหน้างาน สอบถามรายละเอียด 02-261-2096    คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ