โครงการวันเด็ก ประจำปี 2557

7 ม.ค. 2557

?เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมความสัมพันธ์สู่อาเซียน? 11 มกราคม 2557 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  โครงการวันเด็ก ประจำปี 2557 ?เทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทย เชื่อมความสัมพันธ์สู่อาเซียน? 11 มกราคม 2557 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เวลาเดินทางจากหน้าโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เวลา 6.00 น. ประสานงานการเดินทาง คุณสมภพ 085-155- 9871 ประสานงานการแสดงและกิจกรรมตลอดงาน คุณณัฐนันท์ (บี) 086 ? 558 - 1767 ประสานงานสถานที่และบูทกิจกรรม คุณวิน 086 - 573 - 8378สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ภายใน 15625 และ 02-261-2096ดาวน์โหลดรายเอียดกำหนดการและบูทกิจกรรมใต้ภาพ     คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ