ขอเชิญร่วมนิทรรศการจิตรกรรมและบทกวี ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2

24 ธ.ค. 2556

นิทรรศการจิตรกรรมและบทกวีธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติ 2ศิลปินอารี สุทธิพันธุ์วิรุณ ตั้งเจริญสาธิต ทิมวัฒนบรรเทิงวิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์นุกูล ปัญญาดีอัศวิน ลชิตาวงศ์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาสกวีชมัยภร แสงกระจ่างศักดิ์สิริ มีสมสืบไพวรินทร์ ขาวงามเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์มงคล เปลี่ยนบางช้างอรุณวดี อรุณมาศพจนาถ พจนาพิทักษ์เปิดงานวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 18:30 น.บุญชัย เบญจรงคกุล : ประธานเปิดงานจัดแสดงตั้งแต่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2557วันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) 11:00 - 18:00 น.ที่หอศิลป์ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.สอบถามข้อมูลและรายละเอียด โทรศัพท์ 02-261-2096facebook ที่ G23 @ Swuniplex และเอกสารดังแนบครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ หอศิลป์ g23

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ