ขอเชิญถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 ธ.ค. 2556

วันที่ 3-9 ธันวาคม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะขอเชิญถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ ชั้น 1 อาคาร 3 (อาคารประสานมิตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สถาบันได้เตรียมพวงมาลัยไว้ในการนี้ด้วย)

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ