ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา

27 พ.ย. 2556

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการใต้ภาพ   โครงการเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๖ พรรษา วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๐๗.๔๕ : พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์ ๘.๓๐ : พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๙.๓๐-๑๒.๐๐ : ? บริการขูดหินปูนจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ? บริการจากหน่วยบริการรักษาทางกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ณ คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น ๖ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ? บริการให้คำปรึกษาด้านกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ณ  ชั้น ๑  อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (บริการดังกล่าวไม่เสียค่าใช้จ่าย) และขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยร่วมพิธี สามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการใต้ภาพ  

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ