ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช 2556

16 ต.ค. 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ ประจำพุทธศักราช 2556 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จึงขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีฯ ตามวันดังกล่าว

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ

ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผั...

7 ก.ค. 2560
ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีว