วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และ ครบรอบวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์

16 ก.ย. 2556

อาจารย์ปรารถนา คงสำราญ (กลาง แถวหน้า) รองผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะฝ่ายบริหาร วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะร่วมงานและพิธีวางพวงมาลา      

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ