ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิตและนักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๑ พรรษา

26 ก.ค. 2556

วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  บัวศรี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเหตุ - เชิญชวนแขกผู้มีเกียรติแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดไทยประยุกต์ หรือชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการใต้ภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ