ขอเชิญชมละครเวที เรื่อง ศีล5

7 ก.พ. 2556

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชม ละครเวทีอารมณ์ดี "ศีลห้า" ละครเวที ส่งเสริมคุณธรรม ที่จะทำให้คุณเข้าใจ เรียนรู้ เรื่องราวดีๆ ชี้ช่องคุณธรรม ไปพร้อมความสนุกสนาน ผสานรอยยิ้ม ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมงานศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มศว ทุกฝ่าย ทั้งนักแสดง ฉาก เสื้อผ้า กำกับเวที เขียนบท ประชาสัมพันธ์ สวัสดิการ ที่หวนคืนกลับมาทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ในฝ่ายต่างๆ จัดแสดง สำหรับบุคคลทั่วไป และนิสิต วันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2556 รอบเวลา 19.00 น. (พิเศษ! เพิ่มรอบ 14.00 น. ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ) ณ หอดนตรีและการแสดง อโศกมนตรี อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรธ บัวศรี มศว ประสานมิตร สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-163-3617 เปิดรับจองตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เสียค่าเข้าชม!

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ