นิทรรศการสัญจร “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น Sprit of Budo -The History of Japan’s Martial Arts”

6 ก.ย. 2555

เชิญชม นิทรรศการสัญจร ?จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ ประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น Sprit of Budo -The History of Japan?s Martial Arts?ระหว่างวันที่ 7-27 กันยายน 2555 ณ หอศิลป์g23 ชั้น 3 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทยอาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ