ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ตามหาเสน่ห์ตลาดน้ำ : ช้อป ชิม เพลินๆ กับวิถีชีวิตชุมชนตลาดน้ำท่าคา

29 มิ.ย. 2565

ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2516 ที่ถนนพระราม 2 หรือถนนธนบุรี - ปากท่อ(ชื่อเดิม) จะสร้างเสร็จเพื่อเชื่อมการคมนาคมทางถนนจากกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ โดยตัดผ่านจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเสริมเส้นทางถนนสายเพชรเกษมที่ตัดผ่านจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี นั้น จังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำรงความเป็นเมืองปิดที่ต้องอาศัยการติดต่อกับโลกภายนอกผ่านเส้นทางแม่น้ำแม่กลอง เส้นทางถนนสายแม่กลอง - ปากท่อ (สายเก่า) และเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง - วงเวียนใหญ่

การเดินทางภายในจังหวัดสมุทรสงครามก็อาศัยเส้นทางคมนาคมตามลำน้ำแม่กลอง ทำให้จังหวัดสมุทรสงครามมีตลาดน้ำเป็นแหล่งสำคัญของการซื้อขายของผู้คนในท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่หลายแห่งทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น อำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีตลาดน้ำบางปืน ตลาดน้ำคลองโคน อำเภออัมพวา มีตลาดน้ำอัมพวา   ตลาดน้ำท่าคา และตลาดน้ำบางจาก ส่วนอำเภอบางคนที มีตลาดน้ำบางนกแขวก ตลาดน้ำบางน้อย เป็นต้น โดยตลาดน้ำทั้งหลายเหล่านี้จะจัดขึ้นสลับกันด้วยการเรียงตามลำดับตามวันข้างขึ้นและข้างแรม

ในปัจจุบัน ด้วยระบบการคมนาคมทางบกที่สะดวกสบายและเข้าถึงทุกพื้นที่ ส่งผลให้ตลาดน้ำในจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับเพื่อการซื้อขายของผู้คนในท้องถิ่นได้หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวคือ ตลาดน้ำท่าคาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองพันลา และถึงแม้ว่าการสัญจรบนบกจะเป็นไปอย่างสะดวกแล้ว แต่ชาวบ้านที่นี่ก็ยังไม่ลืมวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ยังนิยมพายเรือในการติดต่อค้าขายราวกับนี่คือวิถีชีวิตที่มิอาจสลัดทิ้งให้ไหลไปตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/ตลาดน้ำท่าคา

ตลาดน้ำท่าคา ตั้งอยู่ใน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เคยเป็นตลาดบกมาก่อน โดยตั้งอยู่บริเวณทำนบดินที่กั้นคลองท่าคาที่จะไปเชื่อมต่อกับคลองแม่กลอง ต่อมาจึงมีการย้ายมาซื้อขายกันบนเรือ เกิดเป็นตลาดน้ำท่าคาเป็นครั้งแรก ส่วนสภาพโดยทั่วไปในอดีตของตลาดน้ำท่าคาเป็นสถานที่เพื่อการซื้อขายสินค้าที่มีเรือมาซื้อขายเป็นจำนวนมาก เป็นตลาดน้ำขนาดเล็กบรรยากาศสงบ ที่ยังคงรักษาสภาพความเป็นตลาดน้ำแบบชาวบ้านน่าเที่ยว และยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาวสวนได้อย่างดี พ่อค้าแม่ค้าจะพายเรือนำสินค้าของตัวเองออกมาขาย จุดเด่นของตลาดคือ สะพานไม้ข้ามลำคลอง ที่บรรดานักท่องเที่ยวขึ้นไปถ่ายภาพมุมกว้างของตลาดน้ำได้อย่างทั่วบริเวณ โดยตลาดน้ำท่าคาบริเวณด้านหน้าตลาดมีศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวของกลุ่มแม่บ้านเกษตร ภายในตลาดน้ำมีทางเดินทอดยาวขนานไปกับริมคลอง มีสะพานข้ามไปอีกฝั่งสามารถชมวิวของตลาดน้ำได้แบบทั่วถึงเดินสัมผัสตลาดน้ำแห่งนี้ได้ทั่วถึง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำสวนปลูกพืชต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิตนั้น ไม่ว่าจะเป็น น้ำตาลมะพร้าว ฝรั่ง มะพร้าว ชมพู่ ส้มโอมาขาย มาขายที่ตลาดน้ำแห่งนี้

ที่มา : https://pantip.com/topic/37559242

ตลาดน้ำท่าคายังมีบริการ ล่องเรือชมสวน การสาธิตเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว และ การหยอดน้ำตาลมะพร้าว อีกหนึ่งอาชีพหลักของคนที่นี่ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลปี๊บที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สินค้าหลักของชุมชนคือ น้ำตาลสด น้ำตาลมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว สถานที่ที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านชุมชนท่าคาคือบ้านของกำนันจันเนื่องจากบ้านหลังนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จ ฯ ประพาสที่บ้านหลังนี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชุมชน บรรยากาศสองฝั่งคลองร่มรื่นด้วยสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า ชาวบ้านจะเริ่มทยอยพายเรือออกมาจากสวน บ้างก็มาจากละแวกใกล้เคียงบรรทุกผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ ล่องมาขาย สินค้าที่หลากหลายเหล่านี้เป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวในท้องถิ่น สภาพภูมิประเทศ พืชพันธุ์ ผลผลิต วิถีชีวิตผู้คน

ที่มา : https://pantip.com/topic/37559242

ตลาดน้ำจึงเป็นตัวเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันไว้ด้วยกัน เป็นศูนย์กลางการพบปะของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวจากภายนอก ก็เพราะผู้คนหลงเสน่ห์ของตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายของชาวบ้านจริง ๆ บริเวณที่ติดตลาดมีทางเดินปูนริมน้ำและสะพานข้ามคลอง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมตลาดน้ำได้อย่างทั่วถึง ริมทางเดินก็มีแม่ค้าเอาผลไม้มาวางขาย ผลไม้เกือบทุกชนิด แม่ค้า พ่อค้า เด็ดจากสวนเองจึงได้ประโยชน์จากผักและผลไม้อย่างเต็มที่

ที่มา : https://thai.tourismthailand.org/Attraction/บ้านท่าคา

 

ผู้เขียน : นางสาวประภัสสร แสงโชคอนันต์

 


แหล่งอ้างอิง

นายเรวัต ฤกษ์มงคลกุล.  ตลาดน้ำท่าคากับวิถีชุมชน ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.  สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2565,  จาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/download/30899/26647/68213

Emagtravel.  ตลาดน้ำท่าคา สมุทรสงคราม. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2565, จาก https://www.emagtravel.com/archive/takha-float-market.html

 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


นิทรรศการออนไลน์ ชุด ศิลป...

2 ก.ย. 2565
ผลงานศิลปะโลก

นิทรรศการออนไลน์ โครงการแ...

30 ส.ค. 2565
Develop and Upgrade Thai Textile Products “พัฒนาและยกระดั

เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่ :...

6 ก.ค. 2565
        หากพูดถึง