ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

เชิญชมนิทรรศการ Diversity of SWU? งาน Galleries Night Bangkok 2018

8 ก.พ. 2561

Galleries' Night Bangkok 2018
สถานที่ : G23 (gallery23) 
ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย มศว 
ชั้น 2-3 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23
วันที่ 10 ก.พ. 2561 เวลา 17.00 -24.00 น.
มีบริการรถตุ๊กตุ๊กส่งตามแกลเลอรีฟรี
โซนสีลม 9 ก.พ. โซนสุขุมวิท 10 ก.พ.

ห้องจัดแสดง 1 : Diversity of SWU 
ผลงานศิลปินอาจารย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง : จิตรกรรม
ผศ.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ : เครื่องปั้นดินเผาที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก ปลาช่อน จังหวัดสิงห์บุรี
ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ : เครื่องแต่งกายราชสำนักพม่า ภาพยนตร์ซีรีส์ศรีอโยธยา
ผศ.ศีมาศ ประทีปะวณิช : เครื่องแต่งกายแรงบันดาลใจมาจาก การผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์บนโลกในปัจจุบัน 
อ.เศรษฐ์สิริ นิรันดร : ละครหุ่นเงา

การแสดงพิเศษ เวลา 17.30 น. และ 20.30 น.
"Duo Cultures" A Selected Repertoire Performance by Piano and Thai Traditional Fiddle Musical Instruments
ศิลปิน : อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร และอาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ

ห้องจัดแสดง 2 : Experimental art at Mae Jam
ความงามของแม่แจ่มถูกทดลอง และถ่ายทอดโดยนักเรียนและครูโรงเรียนแม่แจ่ม อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ 
เป็นผลงานภาพสีน้ำ สีอะคริลิค และงานปั้น

ห้องจัดแสดง 3 : 87 ปี อารี สุทธิพันธ์ : วันครูศิลปะ
ผลงานของศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ครูต้นแบบผู้มอบแรงบันดาลใจถึงศิษย์ศิลปิน สร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนตามแนวทางครู

ห้องจัดแสดง4 : SWU Arts Collection
ผลงานศิลปะสะสม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดแสดงผลงานศิลปะสะสมของศิลปินไทยร่วมสมัย ผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียง อาทิ 
กมล ทัศนาญชลี 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พ.ศ. 2540 
ประหยัด พงษ์ดำ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) พ.ศ. 2541 
ถวัลย์ ดัชนี 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2544
อารี สุทธิพันธุ์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2555 
วิรุณ ตั้งเจริญ และ อำนาจ เย็นสบาย

Facebook :Art Galley g23
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12060, 12063 หรือ 0957181164

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบ่ :...

6 ก.ค. 2565
        หากพูดถึง

เรื่องเล่าของกาแฟจากจุดเร...

5 ก.ค. 2565

ตามหาเสน่ห์ตลาดน้ำ : ช้อป...

29 มิ.ย. 2565