ภาพจดหมายเหตุ มศว พิธีเปิดสถาบันระหว่างชาติสำหรับค้นคว้าเรื่องเด็ก (สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์)

14 ก.ย. 2560

 

พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันระหว่างชาติสำหรับค้นคว้าเรื่องเด็ก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2498

ซึ่งต่อมาสถาบันนี้ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์"

25 สิงหาคม วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ

ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผั...

7 ก.ค. 2560
ปลูกต้นกล้าวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีว