โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน

25 มี.ค. 2557

Workshop ทางด้านศิลปะ ให้กับครูผู้สอนวิชาศิลปะ ในหัวข้อ "ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : นวการลากและระบายสี" ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมียุทธศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มศว องครักษ์ จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม Workshop ทางด้านศิลปะ ให้กับครูผู้สอนวิชาศิลปะ ในหัวข้อ "ศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : นวการลากและระบายสี" โดยศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  ซึ่งเป็นศิลปะการลากเส้นระบายสี "ตามอัธยาศัย"  เสริมเทคนิคใหม่ๆ สร้างความคิดสร้างสรรค์ภาคปฏิบัติ โดยกิจกรรมครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 นี้ ณ ห้อง 401 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก และนำผลงานดังกล่าวมาจัดแสดงที่ หอนิทรรศการ g23 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
สอบถามรายละเอียดที่ 02 261 2096 และ 086 7044448

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ