สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจัดพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาสถาบัน

21 มี.ค. 2557

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดพิธีทำบุญ ในโอกาสครบรอบ 14 ปี วันสถาปนาสถาบัน

วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ณ ห้องวิชชนิทรรศน์ ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
10.30 น. ลงทะเบียน
10.30-11.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00-12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป
 

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ