ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐

26 มิ.ย. 2560

โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ<< มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบสานประเพณีไทย จัดงานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอพระ และหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และภัตตาหารเพล ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ประชาชนร่วมกันใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๒๕ รูป ณ บริเวณหอพระ จากนั้นได้ร่วมรับประธานอาหารกลางวันจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบุญบริการ ณ หน้าอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ต่อด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

https://www.facebook.com/pg/caswu/photos/?tab=album&album_id=1364050370350652

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


โครงการลอยกระทง สานงานศิล...

8 พ.ย. 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญประชาคม มศว นิสิต และประชาชน

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ