ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐

26 มิ.ย. 2560

โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ<< มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบสานประเพณีไทย จัดงานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอพระ และหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และภัตตาหารเพล ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ประชาชนร่วมกันใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๒๕ รูป ณ บริเวณหอพระ จากนั้นได้ร่วมรับประธานอาหารกลางวันจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบุญบริการ ณ หน้าอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ต่อด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

https://www.facebook.com/pg/caswu/photos/?tab=album&album_id=1364050370350652

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


นิทรรศการออนไลน์ 3D ชุดจิ...

20 มิ.ย. 2565
มาเสพงานศิลป์ในนิทรรศการออนไลน์ครั้งใหม่ภายใต้ชื่อ 

นิทรรศการออนไลน์ โครงการแ...

18 ส.ค. 2564
โครงการแต่งกายผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย      

นิทรรศการออนไลน์ โครงการม...

15 ส.ค. 2564
โครงการมหกรรมวัฒนธรรมและศิลปะนานาชาติ : Galleries Night 2021 FEEL TH