ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

สืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ ๒๕๖๐

26 มิ.ย. 2560

โครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ<< มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สืบสานประเพณีไทย จัดงานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอพระ และหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยได้จัดพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้า ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และภัตตาหารเพล ผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ประชาชนร่วมกันใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ จำนวน ๒๕ รูป ณ บริเวณหอพระ จากนั้นได้ร่วมรับประธานอาหารกลางวันจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมบุญบริการ ณ หน้าอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ต่อด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทย

https://www.facebook.com/pg/caswu/photos/?tab=album&album_id=1364050370350652

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


นิทรรศการออนไลน์ SWU Arti...

3 ม.ค. 2566
ขอเชิญรับชมนิทรรศการออนไลน์ SWU Artists Exhibition 3D พบกับ

นิทรรศการออนไลน์ ชุด ศิลป...

3 ม.ค. 2566
ขอเชิญชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ ชุด ศิลปะโลก World Art E-Exhib

นิทรรศการออนไลน์ ชุด ศิลป...

2 ก.ย. 2565
ผลงานศิลปะโลก