สืบสานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 เม.ย. 2560

กำหนดการโครงการมหกรรมมหาสงกรานต์ : ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ ๒๕๖๐ (**กรุณาดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการแนบ)วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ณ บริเวณหอพระ และหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกกิจกรรมพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า และลงทะเบียน ณ บริเวณหอพระ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์ โรงเรียน โรงพยาบาล ถวายปัจจัย เครื่องไทยธรรม ดอกไม้ ธูป เทียน และภัตตาหารเพล ณ บริเวณหอพระประธานในพิธีนำบุคลากรและแขกผู้มีเกียรติใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ๒๕ รูปพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีรดน้ำขอพร ผู้อาวุโสและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ หน้าอาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายกประธานมอบผ้ารับไหว้ให้กับผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย(กรุณาดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการแนบ) http://iacr.swu.ac.th/upload/news/download/113  -5391-0.pdfสอบถามรายละเอียด 022612096 ภายใน 12063, 15625 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ