งานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน

15 มี.ค. 2560

เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ครบรอบ ๑๗ ปี ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียนวิทยากรโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น.ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ๒ (หอประชุมเล็ก) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเเทพฯสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๖๔, ๑๒๐๖๕โทรสาร ๐๒-๒๖๑-๒๐๙๖ Facebook CASWU

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ