โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 6

23 ก.พ. 2560

โครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 6วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เริ่มงาน 09.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมฯ (ติดตลาดนัด มศว )เวลา 10.00-15.30 น. พบวิทยากรด้านออกแบบตัดเย็บ การแสดง นิทรรศการ และร้านจำหน่ายผ้าไทย OTOP สำรองที่นั่งที่ 02-261-2096บริการให้คำปรึกษาฟรี !นำผ้าไทย มารับบริการให้คำปรึกษาการออกแบบ การตัดเย็บ และการเลือกผ้าไทยสวมใส่ให้เหมาะสม ในโอกาสต่างๆ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผ้าไทย

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ