“ร้อย…ความภักดี แห่งศรีนครินทร์”

17 ม.ค. 2560

ขอเชิญประชาคม มศว และประชาชนเข้าร่วมโครงการถวายพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ?ร้อย?ความภักดี แห่งศรีนครินทร์?วันที่ 20 มกราคม 2560 ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์ จุรีพรหม กมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป-----------------------------------------เวลา 17.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการ"ร้อย...ความภักดี แห่งศรีนครินทร์" ผลงานจิตรกรรมและการร่วมจัดแสดง ?รูปที่มีทุกบ้าน? ณ หอนิทรรศการ g23 อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีเวลา 18.00 น. พิธีสวดมนต์เย็นบำเพ็ญบุญเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9เวลา 18.40 น. การบรรเลงขลุ่ยบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดย อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559 สาขาดนตรีไทยสากลเวลา 19.00 น. การบรรเลงดนตรีไทย โดยคณาจารย์และนิสิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซียเวลา 18.50 น. รำถวายสดุดี ?ด้วยภักดีแห่งศรีนครินทร์? โดยคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเวลา 19.00 น. การบรรเลงและขับร้องบทเพลงอันทรงคุณค่าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงโดยวง SWU BAND- เพลง King of King ประกอบนวัตกรรมสื่อผสม- เพลง พระราชาในนิทาน โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร- เพลง รูปที่มีทุกบ้าน ประกอบสื่อ- เพลง ในหลวงของแผ่นดิน ประกอบศิลปะการวาดภาพด้วยทราย- เพลง เพื่อพ่อหลวงบนฟ้า โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย- ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์- เพลง ธ สถิตย์ในใจ มศว ประกอบการจุดเทียนถวายความภักดี***หมายเหตุ***เชิญร่วมเขียนปณิธานทำความดีสานต่อตามรอยพ่อ ณ ต้นความภักดีแห่งศรีนครินทร์

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ