ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความการส่งเอกสาร

12 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกข้อความการส่งเอกสารที่ Link ใต้ภาพ และ *ขออนุญาตแจ้งหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดซุ้มกิจกรรม วันเด็ก มศว 2560 และได้แจ้งความประสงค์ใช้บริการรถ รับ-ส่ง แล้วนั้นสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้จัดรถบริการท่านในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 07.00-13.00 น. และในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ในช่วงเวลา 05.00-05.30 น. ครับสอบถามรายละเอียด 02-2612096 ภายใน 15625 คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ