วันเด็ก มศว ประจำปี 2560 “สืบสานวัฒนธรรม สร้างนวัตกรรมตามรอยพ่อ”

12 ม.ค. 2560

ภายในงานพบกิจกรรม ขบวนพาเหรด ซุ้มกิจกรรมเรียนรู้โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงจากนักร้อง นักแสดง นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ดนตรีสากล การแสดงจากโรงเรียนในจังหวัดนครนายก การมอบของขวัญ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดที่ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ /โทรสาร 02-261-2096 หรือ 02-649-5000 ต่อ 12060**แจ้งกำหนดการ และเอกสารที่ใช้เข้าร่วมจัดงาน วันเด็ก มศว 2560 กรุณาดาวน์โหลดเอกสารแนบที่ Link ใต้ภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ