ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ ครั้งที่ 2

24 มิ.ย. 2559

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ร่วมกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ ครั้งที่ 2 "นวการลากและระบาย" โดย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 11-วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสีน้ำ สีอะคริลิก แบบไม่ใช้พู่กัน เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานการลากและระบาย อย่างมีระบบระเบียบ การเตรียมผลงานเพื่อจัดแสดง เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์โดยอาศัยการทดลองทำเพื่อเห็นข้อแตกต่างและเพิ่มประสบการณ์ ซึ่งผลงานทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง ณ หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 ในเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ