ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะ

2 มิ.ย. 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้การละเล่นคารุตะวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวาลา 8.00 น.-17.00 น.ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยากร โดย Ms. Minako Yeeboon จากชมรมคารูตะ บริษัทจัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) และ Ms. Mayumi Bando จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสอบถามรายละเอียด 02-649-5000 ต่อ 12060 , 12063 กรุณาดาวน์โหลดกำหนดการใต้ภาพ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวศิลปวัฒนธรรมล่าสุด


ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา แ...

17 ส.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ผ้าไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

1 ก.ย. 2560
หอนิทรรศการ g23 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  “ผ้าไทยในยุ

พุทธศาสนาวันหยุด : ทำความ...

7 ก.ค. 2560
เนื่องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา สถาบ