ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

ขอเชิญชมนิทรรศการจิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

13 ก.ย. 2562

ขอเชิญชมนิทรรศการ
จิตกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"10 ภาพ : เสด็จทางสถลมารค"
.
ศิลปะไทย-ลาว ผลงานสร้างสรรค์จากงานวิจัย
พุทธศิลป์-คน-ธรรมชาติ
.
และพื้นที่วัดเขาทุเรียน-สด๊กก๊อกธม-นาแห้ว
.
..
ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 3
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี
ระหว่างวันที่ 2 - 30 กันยายน 2562
เวลา 8.30 - 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563