ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการ ?แต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย? ครั้งที่8

17 ก.พ. 2562

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการแต่งผ้าไทยอย่างไรให้ทันสมัย ครั้งที่ 8
????วันพฤสหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
????เวลา 09.00 - 16.00 น.
.
..
????เสวนากับคุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย)
เรื่องแรงบันดาลใจผ้าไทยสู่สากล ????????????
.
????และชมนิทรรศการเครื่องแต่งกายที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย
ของคุณอมตา จิตตะเสนีย์ (แพรี่พาย)
(นิทรรศการฯ ระหว่างวันที่ 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
.
..
????ณ Art Gallery g23 ชั้น 2
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563