ข่าว หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อาคารสถานที่ การประกันคุณภาพ วิชาการและวิจัย ติดต่อเรา

โครงการวัฒนธรรมกับศาสนา ?วันมาฆบูชา?

15 ก.พ. 2562

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จัดโครงการวัฒนธรรมกับศาสนา : วันมาฆบูชา
ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
.
ทั้งนี้ขอเชิญผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนิสิตมศว
ร่วมพิธีทักษิณาวัตรสักการะบูชาพระบรมธาตุ
และทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
หรือเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์
.
..
ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด


เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

31 ก.ค. 2563
“อันน

เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรมและ...

29 ก.ค. 2563

ประกาศขายทอดตลาด...

20 ก.ค. 2563